Nhóm từ thiện Hương Từ Bi

Xoa dịu những đau thương

16 Jul

12 Đại Nguyện và ý nghĩa 03 ngày vía của Bồ Tát Quan Âm

12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát

1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy)
Được xưng tặng là “Hiểu biết đầy đủ”, “Thông dong hoàn toàn”, Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

Nguyện Thứ Nhất:
Khi hành Bồ-tát
Danh hiệu tôi: Tự tại Quán Âm
Viên Thông, thanh tịnh căn trần
Nơi nào đau khổ, tầm thanh cứu liền

2. Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy)
Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải) để cứu độ chúng sanh.

Nguyện Thứ Hai:
Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.

3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện (Lạy)
Luôn Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài.

Nguyện Thứ Ba:
Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy)
Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

Nguyện Thứ Tư:
Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (Lạy)
Ngài lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.

Nguyện Thứ Năm:
Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy)
Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

Nguyện Thứ Sáu:
Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện. (Lạy)
Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

Nguyện Thứ Bảy:
Dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo, thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy)
Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

Nguyện Thứ Tám:
Tội nhân bị trói
Bị hành hình rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng

9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy)
Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.

Nguyện Thứ Chín:
Làm thuyền cứu vớt
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quan Âm độ hết, an nhiên niết bàn

10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy)
Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

Nguyện Thứ Mười:
Tây Phương tiếp dẫn
Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm cứu độ, đưa đàng về Tây.

11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy)
Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngày đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.

Nguyện Thứ Mười Một:
Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ không lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy)
Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ

Nguyện Thứ Mười Hai:
Tu hành tin tấn
Dù thân nầy tan nát cũng đành
Thành tâm nổ lực thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ý Nghĩa 03 ngày vía của Bồ Tát Quan Âm

Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày: 19/02, 19/06 và 19/09 đều theo âm lịch. Nhưng đa phần chỉ biết suông là lễ vía Quán thế Âm thế thôi!
Thực ra trong Thiền môn nhật tụng cổ xưa đã ghi rõ:

Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.
Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo.
Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.

Mong rằng bài viết này sẽ đem đến cho quý độc giả niềm tin chân chính và thành khẩn,luôn luôn tưởng niệm đến danh hiệu Quán thế Âm Bồ tát để được giao cảm hằng thường với Bồ tát,dù tai họa đến đâu Hữu Cầu Tắc Ứng.

Hãy chánh tín, lời nói của Chư Phật không bao giờ hư dối.

Thanh Tảo trích dẫn nguồn www.quantheambotat.com và www.phatam.com

3 Responses to “12 Đại Nguyện và ý nghĩa 03 ngày vía của Bồ Tát Quan Âm”

 1. Vincent Lam says:

  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát…

  chúc mọi người an lành, bình yên trong cuộc sống và bình yên trong tâm hồn.

  con chúc con sớm moved on vũng lầy của chính mình.

   

  Link youtube thứ 2, giọng nam giống giọng sư huynh Tâm Khai Sơn vậy, phải không Thanh Tảo!

 2. Thanh Tảo says:

  _()_ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát_()_
  _()_ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát_()_
  _()_ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát_()_ :smile: không phải TKS đâu CP đó là ca sĩ Quang Minh :biggrin: 
  Chúc Phước nhớ Niệm Quan Âm mỗi ngày nhe :angel:

 3. Bùi Huy Thưởng says:

  Nam mô đại từ đại từ đại bi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Leave a Reply

*

Nhật ký ủng hộ


Trường hợp Bài viết liên quan Ngày ủng hộ Số tiền Ghi chú
Auto DraftXem chi tiết04-08-2014500.000 VNDDinh Ngoc Duy Khanh (CK)
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết29-07-2014500.000 VNDThi Thủy Tiên (Nar Thi)
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết25-07-2014500.000 VNDThảo - bạn của Tâm Ánh
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết27-07-2014200.000 VNDDuyên
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết27-07-2014100.000 VNDĐiệp
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết25-07-20142.500.000 VN?Minh Nguyên, Tâm Ánh và hai nhà hảo tâm
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết20-07-2014500.000 VNDGia đình PW
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết20-07-2014200.000 VNDTrang
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết20-07-2014200.000 VNDMai
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết25-06-2014200.000 VNDPhương BD
Chương trình từ thiện tháng 7-2014Xem chi tiết25-06-2014300.000 VNDCô Diệu Hạnh
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-20141.000.000 VNDÂn Viên
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-20141.000.000 VNDNhóm Tịnh Trí
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-2014200.000 VNDCô Liên Nhật
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-2014500.000 VNDChị Mai (Bạn chị Vân - Tài)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-20141.000.000 VNDNguyễn Thị Bạch Loan (Bạn của chị Thọ)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-2014500.000 VNDBạn của Chị Tuyết Xuân
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-2014500.000 VNDBằng (Bạn của Hiệp)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-2014500.000 VNDChị Ngọc (Bạn của Hiệp)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết23-05-2014500.000 VNDHiệp (Bạn của Tâm Ánh)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết22-05-20142 xe ??pCô Nga
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết22-05-20144 thùng kinh Chú Tịnh An
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết22-05-2014500 gói mecta +1000 v? paracetamolThầy Minh Phú
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết22-05-2014300 gói MectaCô Đức
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014200.000 VNDVisman Bui
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014500.000 VNDSen Hồng Nguyên
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014400.000 VNDChân Bi
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014500.000 VNDBạn Đức
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014200.000 VNDTiên Phạm
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-20141.000.000 VNDBạn của Duyên
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014200.000 VNDDiệu Đức
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014500.000 VNDQuảng Thu
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-20144.000.000 VNDThầy Ngộ Minh
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-20142.000.000 VNDCô Liên
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-20141.000.000 VNDCô Đức
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014200.000 VNDBạn của chị hai Thah Tảo
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014500.000 VNDDiệu Âm Min (Minh Phát)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014250.000 VNDDiệu Đạo
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014250.000 VNDThanh Đức
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014200.000 VNDVăn Phước
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-20141.000.000 VNDQuang Việt
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014200.000 VNDThúy Uyên
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết21-05-2014500.000 VNDGia đình PW ủng hộ
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết20-05-20143.000.000 VNDGia đình Anh Lê Ngọc Huy
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết19-05-20141.000.000 VNDMột phật tử
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết15-05-20144.000.000 VNDChiêu Kha (bạn của Thanh Tảo)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết15-05-20142.000.000 VNDVong Phat Lam (bạn của Tài)
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết15-05-2014300.000 VNDMai
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết15-05-2014300.000 VNDCô Diệu Hạnh
Chương trình từ thiện tháng 5/2014: Hơi Ấm Vùng CaoXem chi tiết15-05-2014400.000 VNDHồng